Corona virus COVID-19 update

Update 22-04-2020

 

 

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak was en is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. We informeren u graag wat dat op dit moment betekent voor onze praktijk. 

 

Wij zullen beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen van de beroepsorganisatie is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. 

 

a.     Heeft u nu corona? 

b.     Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 

c.     Bent u genezen van corona, korter dan 2 weken geleden? 

d.     Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C) 

e.     Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 

f.      Bent u in thuisisolatie? 

g.     Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het binnenkomen in de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol.  

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. 

 

Een aantal extra aanwijzingen: 

·       Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. 

·       Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. 

·       Gezinnen met jonge kinderen (<12 jaar) mogen met de kinderen naar de praktijk komen. De komende weken zullen we ons ook met name richten op deze groep, omdat zij nog niet naar school hoeven. 

 

 

Afspraken: 

·       Als u de afgelopen weken een controleafspraak had staan willen wij u vriendelijk vragen zelf te bellen met ons om een nieuwe afspraak in te plannen. 

·       Had u een behandelafspraak staan dan wordt u door ons gebeld om deze opnieuw in te plannen. 

·       Had u een preventieafspraak staan dan wordt u door ons gebeld om deze opnieuw in te plannen.  

 

Tot slot: 

We willen ons de komende tijd richten op de meest urgente behandelingen. De afgelopen weken hebben we een behandelachterstand opgebouwd die wij niet zomaar meer kunnen inhalen. Uw tandarts maakt een inschatting welke zorg het meest noodzakelijk is om problemen te voorkomen. Het kan dus zijn dat u langer moet wachten op uw afspraak dan u van ons gewend bent. 

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken, daarnaast hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. 

 

We wensen u vanuit ons hele team veel sterkte toe, ieder in uw eigen situatie. Als u vragen heeft: belt u ons gerust we helpen u graag! 

 

 

Corona virus COVID-19 update

Update 06-04-2020

Onze praktijk blijft ook voorlopig nog gesloten voor reguliere tandheelkundige zorg. Wel kunnen wij u gelukkig nog steeds van dienst zijn voor spoedeisende zorg. U kunt hierbij denken aan afgebroken vullingen, pijn of ander ongemak.

We hebben een beperkte telefonische openingstijd, dit is van 9:00 tot 10:00 uur. Er is elke dag een tandarts aanwezig om de nodige zorg te kunnen verlenen, waarbij we behandelingen vanaf 9:00 uur inplannen.                                                                                                                                                        We wllen u vragen om tussen 9:00 en 10:00 uur te bellen voor een afspraak of een email te sturen zodat wij u kunnen terugbellen rond dit tijdstip. 

Alleen in het geval van ongevallen of nabloedingen zijn wij bereikbaar via telefoonnummer: 06-49935570.

Let op: mocht u of één van uw gezinsleden ziekteverschijnselen hebben, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.

Wij vragen u om op uw afspraak géén andere mensen mee te nemen. Als er begeleiding nodig is, bijvoorbeeld als begeleider van een jong kind, dan graag met maximaal één persoon meekomen.

 

Update 18-03-2020 

Wegens het corona virus is de praktijk nu compleet gesloten.

Alleen tussen 9 en 10 uur zijn wij telefonisch bereikbaar en zullen wij spoedbehandelingen uitvoeren. Bij een spoedbehandeling kunt u denken aan pijn, afgebroken elementen of andere ongemakken. Alleen op dit tijdstip is een tandarts aanwezig. Mocht u na dit tijdstip bellen dan zal er een afspraak worden ingepland voor de volgende dag.

Alleen in het geval van ongevallen of nabloedingen zijn wij bereikbaar via telefoonnummer: 06-49935570

Een afspraak zal altijd door ons worden beoordeeld op hun spoedeisende karakter.

Let op: mocht u of één van uw gezinsleden ziekteverschijnselen hebben, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.

Wij vragen u om op uw afspraak géén andere mensen mee te nemen. Als er begeleiding nodig is, bijvoorbeeld als begeleider van een jong kind, dan graag met maximaal één persoon meekomen.

 

---------------------------------------------------------------------

Geachte patiënt(e),

 

16-03-2020 Onze beroepsorganisatie heeft ons geadviseerd de praktijk voor reguliere behandelingen vanaf 16 maart tot in ieder geval 6 april te sluiten.

Dit houdt in dat de volgende afspraken per direct komen ter vervallen:

 1. controles
 2. preventie-behandelingen
 3. kleine vullingen
 4. prothese werk 

Een aantal afspraken zal wel doorgaan, wij zullen telefonisch contact met u opnemen indien dit het geval is. Het gaat dan voornamelijk om het afmaken van een wortelkanaalbehandeling en het maken van erg diepe vullingen.  Als u niet wordt gebeld is de afspraak dus vervallen. Wij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

D- praktijk blijft wel telefonisch bereikbaar en zal ook voor spoedbehandelingen open zijn. Onder een spoedbehandeling verstaan wij:

 • Acute pijnklachten
 • Een ontsteking of zwelling in uw mond
 • Een (stuk) tand breekt of verliest

Heeft u een afspraak voor een spoedbehandeling, dan vragen wij u direct bij binnenkomst de handen te desinfecteren (dit staat in de hal voor u klaar). In de behandelkamer vragen wij u vooraf te spoelen met een desinfectant.

Houdt u er rekening mee dat wij alleen mogen behandelen op het moment dat u klachtenvrij bent van de verschijnselen van het coronavirus. 

Mocht er een wijziging in bovenstaande informatie ontstaan, dan zullen wij u hierover via onze website informeren.

Nieuwsberichten Praktijk

Een nieuwe kroon in een dag! U hoeft niet te happen. U krijgt geen noodkroon.

Met de nieuwe CEREC techniek kunnen wij u binnen een dag van een nieuwe kroon voorzien. Hoe werkt het?

 • Uw tandarts slijpt de tand of kies die behandeld moet worden in de vorm die nodig is om de tandvervanging te kunnen maken.
 • De tandarts scant uw mond. Zo heeft hij de juiste registratie van de gegevens, die CEREC nodig heeft om de tandvervanging te kunnen maken. U hoeft nu dus niet te "happen". U hoeft niet twee keer terug te komen, omdat de tandarts de tandvervangingen en de registratie niet meer bij het tandtechnisch laboratorium hoeft te laten maken.
 • Op de computer verschijnt het 3D beeld van de situatie in uw mond. De tandarts bekijkt dit samen met u en laat u zien hoe de nieuwe situatie zal worden.
 • Nu de vorm is bepaald, wordt deze aan het frees-apparaat doorgegeven. De tandarts zet een blokje materiaal in de juiste kleur in het frees-apparaat en de CEREC-slijpeenheid vervaardigt de tand-vervanging.
 • De tandvervanging wordt in uw mond geplaatst en vastgezet met een speciaal soort cement.
 • De totale behandeling duurt tussen de 1,5 en 2,5 uur, afhankelijk van het type materiaal dat gekozen wordt. Daarvan zit u zelf slechts ongeveer 45 minuten in de stoel. Tussendoor heeft u ‘pauze’.

Klik hier om de video te starten >>>

Nieuwsberichten algemeen

Scheve tanden

Van scheve tanden wordt gesproken als sprake is van een onregelmatige stand van de tanden en/of kiezen.

Symptomen scheve tanden
Het kan zijn dat u zelf niet tevreden bent over de stand van uw tanden. Het is ook mogelijk dat uw tandarts opmerkt dat uw gebit niet recht staat of goed sluit. Deze

...Lees verder
Laatst aangepast: 17-03-2020 15:15

10 Tips voor een gezonde kindermond

 1. Geef kleine kinderen geen flesjes met (zoete) drankjes (fris, (aangelengde) vruchtensappen)
 2. Drink een glas of fles in 1 keer leeg en neem na een zoet drankje een glas water
 3. Kies eens snoeptomaten, minikomkommers of snackwortels als tussendoortje
 4. Eet en drink maximaal 7 keer per dag
 5. Poets
...Lees verder
Laatst aangepast: 14-06-2018 16:52
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>
Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg